travel visa online
Đơn xin visa trực tuyến

Đăng ký dịch vụ eVisa một cách thuận tiện và an toàn.
Nhận được visa được duyệt nhanh chóng và dễ dàng với quy trình đăng ký trực tuyến hiệu quả của chúng tôi.


Dịch vụ này được cung cấp bởi đối tác của chúng tôi iVisa.com là một công ty tư nhân cung cấp xử lý nhanh chóng và hướng dẫn cho bất kỳ đơn xin visa nào từ năm 2013, Nó không liên kết với bất kỳ Bộ nào của Chính phủ.


Giá dịch vụ
Giá hiển thị trên nền tảng phụ thuộc vào tỷ giá chính thức, Mỗi dịch vụ đều có điều kiện và phí của Chính phủ riêng biệt và chính sách hoàn tiền tùy thuộc vào quốc gia.

Online Visa Online

Giải Thích Về Dịch Vụ
Chúng tôi luôn cố gắng cung cấp cho bạn những dịch vụ tốt nhất trên trang web của chúng tôi, Chúng tôi cung cấp những dịch vụ này trực tiếp từ công ty iVisa.com để tiện lợi trong các thủ tục và cung cấp các dịch vụ liên quan đến du lịch. Chúng tôi muốn nhắc nhở bạn rằng các dịch vụ của bên thứ ba phải tuân thủ các điều khoản của nhà cung cấp dịch vụ trực tiếp và chúng tôi không có sự tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp trong những dịch vụ này. Điều Khoản Sử Dụng: Bạn phải xem xét và đồng ý với các điều khoản sử dụng được cung cấp bởi iVisa.com. Những điều khoản này liên quan đến việc sử dụng đúng cách của trang web, thông tin cá nhân và chính sách hoàn tiền trong trường hợp cần hủy dịch vụ hoặc yêu cầu hoàn tiền. Vui lòng tham khảo chính sách hoàn tiền của iVisa.com để hiểu rõ các điều khoản và thủ tục liên quan đến vấn đề này, và hãy nhớ rằng một số dịch vụ không nằm trong phạm vi của chính sách hoàn tiền khi visa bị từ chối bởi cơ quan có thẩm quyền tương ứng hoặc cơ quan chính phủ.

Xử Lý Đơn Đăng Ký và Lưu Trữ Tài Liệu: Trang web Flysera không nhận bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào từ người dùng và không nhận bất kỳ thông tin nào từ công ty iVisa, công ty xử lý đơn đăng ký với các cơ quan liên quan.Visa logo Mastercard logo American Express logo Discover Card logo Apple Pay logo Paypal logo Venmo logo Amazon Pay logo Google Pay logo