DỊCH VỤ THÔNG MINH

Cổng dịch vụ thông minh cung cấp một loạt dịch vụ để nâng cao các khía cạnh khác nhau của trải nghiệm du lịch, giúp trải nghiệm du lịch trở nên thuận tiện, hiệu quả và được cá nhân hóa hơn. Các dịch vụ này có thể được truy cập thông qua nhiều nền tảng khác nhau hoặc thông qua trang web, ứng dụng di động và tiện ích tích hợp của đối tác.